Web3D

Web3D

עולם המדיה הוא עולם מאוד מבלבל ומאוד מתעתע. אז זה אולי לא נכון לקבוע אמירה כזו בלי להסביר. עבור אנשים שלא ממש מבינים בתחום המדיה, הכול נראה פשוט וקל. הם מקבלים סרטונים ערוכים ומוכנים או שהם מחפשים אותם בעצמם בתוך האתרים השונים וכך הם למשעה מקבלים מידע על כל מיני מוצרים או שירותים שונים. אך […]